BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Geopolitica > Governi > Cina

I governi della Cina

Stati, bandiere, forme e capi del governo dal 1870 ad oggi

GEOPOLITICA
Gli Stati e i Governanti della Cina dal 1870 ad oggi
Cina
1949
Zhonghua Renmin Gongheguo, Repubblica Popolare Cinese (1949-)
Capitale: Benjing (Pechino)
SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO COMUNISTA:
Hu Jintao (2002-)
Jiang Zemin (1989-2002)
Zhao Ziyang (1987-1989)
Hu Yaobang (1982-1987)
PRESIDENTE DEL PARTITO COMUNISTA
:
Hu Yaobang (1981-1982)
Hua Guo Feng (1976-1981)
Mao Ze-Dong (1935-1976)
* Deng Xiao Ping, pur non ricoprendo cariche, stato il Leader dal 1978 al 1997
Zhuxi (Presidente):
Hu Jintao (2003-)
Jiang Zemin (1993-)
Yang Shangkun (1988-1993)
Li Xiannian (1983-1988)
Ye Jianying (1978-1983)
Soong Ching-ling (1976-1978)
Zhu De (1975-1976)
Dong Biwu (1972-1975)
Dong Biwu (1968-1972)
Liu Shaoqi (1959-1968)
Mao Ze-Dong (1949-1959) 
Primo Ministro:
Wen Jiabao (2003-)
Zhu Rongii (1998-2003)
Li Peng (1987-1998)
Zhao Ziyang (1980-1987)
Hua Guofeng (1976-1980)
Zhu Enlai (1949-1976)
Cina
1931
Repubblica Sovietica Cinese  (1931-1934)
Capitale: Ruijin (regione del Kiangsi)
Presidente del Comitato Centrale:
Mao Ze-Dong (1931-1934)
Cina
1921
Cina
1917
Chunghua Min-kuo, Repubblica Nazionalista Cinese  (1928-1949)
Capitale: Nanjing (1928-37), Hankow (1937-38), Chungking (1939-1946), Nanjing (1946-49)
Presidente:
Chiang Kai-shek (1948-1949)
Presidente del Governo Nazionale:
Chiang Kai-shek (1943-1948)
Lin Sen (1932-1943)
Chiang Kai-shek (1928-1931)
Tan Yen-K'ai (1927-1928)
Wang Ching-wei (1927)
Tan Yankai (1926-1927)
Wang Ching-wei (1925-1926)
Sun Yat-sen (1921-1925)
Generale del Governo Militare:
Sun Yat-sen (1921-1922)
Cen Chunxuan (1918-1920)
Sun Yat Sen (1917-1918)
Presidente dell'Esecutivo Yuan:
Yen Hsi-shan (1949)
Ho Ying-chin (1949)
Sun Fo (1948-1949)
Wong Wen-hao (1948)
Chang Chun (1947-1948)
Chiang Kai-shek (1947)
Sung Tzu-wen (1945-1947)
Chiang Kai-shek (1939-1945)
Kung Hsiang-hsi (1938-1939)
Chiang Kai-shek (1935-1938)
Wang Ching-wei (1932-1935)
Sun Fo (1931-1932)
Chiang Kai-shek (1930-1931)
Tan Yen-Kai (1928-1930)
Cina
1912
Chunghua Min-kuo, Repubblica Cinese, Signori della guerra  (1912-1928)
Capitale: Benjing (Pechino)
Presidente:
Chang Tso-lin (1927-1928)
Ku Wei-chun (1926-1927)
Tuan Ch'i-jui (1924-1926)
Tsao Kun  (1923-1924)
Li Yuan-hung (1922-1923)
Hsu Shih-chang (1918-1922)
Feng Kuo-chang (1917-1918)
Li Yuan-hung (1917)
Yuan Shin-K'ai (1912-1916)
Sun Yat Sen (1912)
Primo Ministro:
Pan Fu (1927-1928)
Ku Wei-chun (1926-1927)
Yen Hui-Ching (1926)
Chia The-yao (1926)
Hsu Shih-ying (1925-1926)
Tuan Ch'i-jui (1924-1925)
Yen Hui-Ching (1924)
Sun Pao-chi (1924)
Cheng Shao-tseng (1923)
Wang Cheng-ting (1922-1923)
Wang Ta-hsieh (1922)
Yen Hui-Ching (1922)
Liang Shi-yi (1921-1922)
Yen Hui-Ching (1921)
Chin Yun-Peng (1919-1921)
Ch'ien Neng-hsn (1918-1919)
Tuan Ch'i-jui (1918)
Tuan Ch'i-jui (1917)
Li Jingxi (1917)
Hsu Shih-chang (1917)
Li Jingxi (1917)
Tuan Chi-jui (1916-1917)
Segretario di stato:
Tuan Chi-jui (1916)
Hsu Shih-chang (1916)
Hsu Shih-chang (1914-1915)
Primo Ministro:
Xiong Xiling (1913-1914)
Chao Ping-Chun (1912-1913)
Lu Cheng-hsiang (1912)
Tang Shao-yi (1912)
Cina
1890
Cina
1862
Chung Kuo, Impero Cinese (-1911)
Capitale: Benjing (Pechino)
Imperatore:
Dinastia Ching
Pu-yi (Hsuan-Tung, 1909-1912)
Tsai T'ien (Kuang-Hsu, 1875-1908)
Tsai Chun (Tung Chih, 1870-1875)
Primo Ministro:
Yuan Shi-Kai (1911-1912)
Yiguang (1911)
Ching (1903-1911)
Jung-lu (1901-1903)
Gran Cancelliere:
Jung-lu (1898-1901)
Yixin Gong (1894-1898)
Weng Tonghe (1894-1898)
Zhang Zhiwan (1884-1894)
Baoyun (1876-1884)
Wenxiang (1870-1876)

Ritorna alla pagina precedente


Torna ad inizio Pagina LA GEOPOLITICA Ritorna alla Home Page