BATSWEB Home > Scienza e Cultura > Geopolitica > Governi > Giappone

I governi del Giappone

Stati, bandiere, forme e capi del governo dal 1870 ad oggi

GEOPOLITICA
Gli Stati e i Governanti del Giappone dal 1870 ad oggi
Giappone
1854
Nippon, Nihon Koku, Impero del Giappone (660 a.C.-)
Capitale: Tokyo
Tenno (Imperatore):
Akihito (Heisei, 1989-)
Hirohito (Showa, 1926-1989)
Yoshihito (Taisho, 1912-1926)
Mutsuhito (Meiji, 1867-1912)
Primo ministro:
Yoshihiko Noda (2011-)
Naoto Kan (2010-2011)
Yukio Hatoyama (2009-2010)
Taro Aso (2008-2009)
Yasuo Fukuda (2007-2008)
Shinzo Abe (2006-2007)
Junichiro Koizumi (2001-2006)
Yoshiro Mori (2000-2001)
Keizo Obuchi (1998-2000)
Ryutaro Hashimoto (1996-1998)
Tomiichi Murayama (1994-1996)
Tsutomu Hata (1994)
Morihiro Hosokawa (1993-1994)
Kiichi Miyazawa (1991-1993)
Toshiki Kaifu (1989-1991)
Susuke Uno (1989)
Noburo Takeshita (1987-1989)
Yashuhiro Nakasone (1982-1987)
Zenko Suzuki (1980-1982)
Masayoshi Ohira (1978-1980)
Takeo Fukuda (1976-1978)
Takeo Miki (1974-1976)
Kakuei Tanaka (1972-1974)
Eisaku Sato (1964-1972)
Hayato Ikeda (1960-1964)
Nabusuke Kishi (1957-1960)
Tanzan Ichibashi (1956-1957)
Ichiro Hatoyama (1954-1956)
Shigero Yoshida (1948-1954)
Hitoshi Ashida (1948)
Tetsu Katayama (1947-1948)
Shigero Yoshida (1946-1947)
Kijuro Shiderara (1945-1946)
Kantaro Suzuki (1945)
Naruhiko Higashikuni (1945)
Kuniaki Koiso (1944-1945)
Hideki Tojo (1941-1944)
Fumimaro Konoe (1940-1941)
Mitsumasa Yonai (1940)
Nobuyuki Abe (1939-1940)
Kiichiro Hiranuma (1939)
Fumimaro Konoe (1937-1939)
Senjuro Hayashi (1937)
Koki Hirota (1936-1937)
Keisuke Okada (1934-1936)
Makoto Saito (1932-1934) 
Tsuyoshi Inukai (1931-1932)
Reijiro Wakatsuki (1931) 
Osachi Hamaguchi (1929-1931)
Giichi Tanaka (1927-1929)
Reijiro Wakatsuki (1926-1927)
Takaaki Kato (1924-1926)
Keigo Kiyoura (1924)
Gonnohyoe Yamamoto (1923-1924)
Tomosaburo Kato (1922-1923)
Korekiyo Takahashi (1921-1922)
Takashi Hara (1918-1921)
Masatake Terauchi (1916-1918)
Shigenobu Okuma (1914-1916)
Gonnohyoe Yamamoto (1913-1914)
Taro Katsura (1912-1913)
Kimmochi Saionji (1911-1912)
Taro Katsura (1908-1911)
Kimmochi Saionji (1906-1908)
Taro Katsura (1901-1906)
Hirobumi Ito (1900-1901)
Aritomo Yamagata (1898-1900)
Shigenobu Okuma (1898)
Hirobumi Ito (1898)
Masayoshi Matsukata (1896-1898)
Hirobumi Ito (1892-1896)
Masayoshi Matsukata (1891-1892)
Aritomo Yamagata (1889-1891)
Kiyotaka Kuroda (1888-1889)
Hirobumi Ito (1885-1888)
Cancelliere:

Sanjo Sanetomi (1869-1875)

Ritorna alla pagina precedente


Torna ad inizio Pagina LA GEOPOLITICA Ritorna alla Home Page